Stichting Willibrordusorgel

Donateursbijeenkomst


Geplaatst op: 12 maart 2023


Donateursbijeenkomst

Willibrordusorgel Bavo Haarlem
Aanvang:

zaterdag 23 september 2023, 10:30 u.

Einde:

zaterdag 23 september 2023, 13:30 u.

Vanwege het dubbeljubileum organiseren we een speciale, vrij toegankelijke bijeenkomst voor onze donateurs die, naar we hopen, door velen van u bezocht zal worden en waarvoor u introducé(e)s kunt meenemen.

10.30 – 10.50 u. Inloop met koffie of thee. U kunt dan de kathedraal via de hoofdingang tussen de beide torens betreden.
11  – 11.45 u. Bespeling door Ton van Eck met composities die zijn uitgevoerd tijdens de ingebruikne-
ming van het Willibrordusorgel op 7 november 1923.
11.45 – ca. 12.30 u. Lezing over het Willibrordusorgel in de grote zaal van het Bisschopshuis door Ton van Eck.
ca. 12.30 – 13.30 u. Eenvoudige lunch (broodjes, koffie, thee).

Als u deze bijeenkomst wilt bezoeken, kunt u dit aan ons kenbaar maken door het zenden van een e-mail aan concerten@rkbavo.nl of door het inspreken van de voicemail op de reserveringslijn: 06-82887803 met vermelding van uw naam en of u met één of meerdere personen komt.