Véronique van den Engh – Ton van Eck

Veronique van de Engh (‘s-Hertogenbosch), orgel, en Ton van Eck (Haarlem), orgel, spelen werken van o.a. Maurice Pirenne, Albert de Klerk, Hendrik Andriessen. een deel van de werken is voor twee orgels of voor vierhandig orgelspel.