Willibrordusorgel slider 1920 400
Speeltafel Willibrordusorgel
Compliatie koperen pijpen Willibrordusorgel
Pijpwerk Willibrordusorgel
Bavokoor met Ton van Eck
Willibrordusorgel slider 1920 400
Speeltafel Willibrordusorgel
Compliatie koperen pijpen Willibrordusorgel
Pijpwerk Willibrordusorgel
Bavokoor met Ton van Eck

Karol Hilla

Aanvang:
Einde:

Serie:

maandag 17 juli 2023, 20:15 u.
maandag 17 juli 2023, 21:30 u.

50ste serie concerten - Internationale orgelzomer 2023

Programma

J. Rheinberger (1839-1901)III part. (Allegro. Maestoso) from V Sonaty organowej, op. 111
S. Karg- Elert (1877-1933)Nach einer Prufung kurzer Tage, (Choral-Improvisationen), op. 65
Wachet auf, ruft uns die Stimme, op. 65
Dir, dir Jehova will ich singen, op. 65
M. Surzyński (1866 -1924)Chant triste ze zbioru Improwizacje, op. 36. 
Capriccio fis-moll, op. 36.
J. Janca (1933)Elegie
J. Brahms (1833-1897)Herzlich tut mich verlangen op. 122, no 10
A. Guilmant (1837-1911)III part.(Allegro vivace) from II Organ Sonata D-major   

Organist

Karol Hilla is afgestudeerd aan de muziekacademie van Gdańsk in 2003 (orgelklas prof. Roman Perucki). In de jaren 2002-2008 studeerde hij aan de Hochschule fur Musik und Theater in Hamburg bij prof. Wolfgang Zerer. Hij studeerde cum laude af aan HMT Hamburg. Hij gaf concerten op Poolse orgelfestivals en in het buitenland: in Duitsland, Rusland, Frankrijk, Nederland, Finland, Zweden, Spanje, Portugal, Italië, Litouwen, Slowakije, Roemenië en de VS. Hij is laureaat en finalist van verschillende orgelconcoursen. In 2009 ontving Karol Hilla ook de nominatie voor de Pommerse Kunstprijs.

Verder is hij artistiek leider van concertseries en orgelfestivals (serie “Avonden met Orgelmuziek” – Gdynia en “Zomer Orgelfestival” in Rumia). Karol Hilla is docent aan de Muziekacademie in Łodź en orgelleraar aan de Muziekschool in Gdynia. Hij was ook jurylid bij orgelconcoursen. In 2019 nam hij samen met de beste organisten uit Noord-Polen deel aan de wereldpremière-opname van alle werken van Daniel Magnus Gronau, barokorganist uit Gdańsk, wiens manuscripten in de Verenigde Staten werden gevonden.

Oorspronkelijke Engelse tekst

Karol Hilla is graduated the Gdańsk Music Academy in 2003 (organ class prof. Roman Perucki). In the years 2002-2008 he was studying in Hochschule fur Musik und Theater in Hamburg with the prof. Wolfgang Zerer. He graduated  HMT Hamburg  “with honors”. He gave concerts on polish organ festiwals and abroad: in Germany, Russia, France, Holland, Finland, Sweden, Spain, Portugal, Italy, Lithuania, Slovakia, Romania, USA. He is a laureate and finalist of the several organ competitions. In 2009 Karol Hilla received also the nomination of  Pomeranian Arts Award.

Furthermore, he is an artistic director of concert series and organ festivals (series “Evenings with Organ Music” – Gdynia and “Summer Organ Festival” in Rumia). Karol Hilla is profesor on Music Academy in Łodź and organ teacher in Music School in Gdynia. He was also a juror at organ competitions. In 2019 he took part together with best organists from north Poland in the world premiere recording of all the works of Daniel Magnus Gronau, barock organist from Gdańsk, whose manuscripts were found in Unites States. 

Toelichting op het programma

J. Rheinberger
Laatste deel van grote Orgelsonate in Fis-majeur met karakteristieke stippelritmemotieven die het majestueuze karakter van dit stuk onderstrepen.

S. Karg-Elert
Drie koralen van grote postromantische componist. Het langste van deze drie stukken (Wachet auf) bevat niet één, maar drie voorstellingen van een zeer beroemde melodie en is een voorbeeld van fantasierijke klankschildering.

M. Surzyński
Twee stukken van een van de belangrijkste componisten van de Poolse romantiek, die samenwerkte met het Conservatorium van Warschau en de Philharmonie in Warschau. “Chant triste” – vormgegeven in ABA’ vorm lied met solo stem, Capriccio – stuk in karakter van toccata onderbroken door cantabile segmenten.

J. Janca
Jan Janca is een beroemde Poolse componist (geboren in Gdańsk – hij woont in Tubingen – Duitsland). Elegia is een contemplatief stuk gebaseerd op herhaalde akkoorden met een interessante harmonie. Variationen gebaseerd op een van de moderne oecumenische Duitse liederen – Hilf Herr meines Lebens. Bevat acht korte variaties in verschillende stijlen, met interessante compositietechnieken.

A. Guilmant
Sonata – Finale uit de Orgelsonate van een van de belangrijkste romantische orgelcomponisten.

Oorspronkelijke Engelse tekst

J. Rheinberger
Last part of great Organ Sonata in Fis-major with characteristic dotted rhythm motives which underlines majestic character of this piece.

S. Karg-Elert
Three chorales of great postromantic composer. The longest of those three pieces (Wachet auf) contains not only one, but three presentation of very famous melody and is example of fantasitc sound painting.

M. Surzyński
Two pieces of one of most significant composer of polish romanticism, cooperated with Warsaw Music Conservatory and Philharmony in Warsaw. „Chant triste” – shaped in ABA’ form song with solo voice, Capriccio – piece in character of toccata interrupted by cantabile segments.

J. Janca
Jan Janca is famous polish composer (born in Gdańsk -he lives in Tubingen – Germany). Elegia is contemplative piece based on repeated chords present an interesting harmony. Variationen based on one of modern ecumenical german songs – Hilf Herr meines Lebens. Contains eight short variations in different styles, presents  interesting compositional techniques.

A. Guilmant
Sonata – Finale from Organ Sonata composed by one of the most significant romantic organ music creator.

Gegevens concert

Aanvang: maandag 17 juli 2023, 20:15 uur
Locatie: Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem, Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem. Ingang aan het Bisschop Bottemanneplein
Toegang: gratis, vrijwillige bijdrage. Kosten € 10-15,– per persoon. Donaties: zie donateurspagina

Sponsoren 2023

Sponsoren 2023
image_pdfimage_print