Willibrordusorgel slider 1920 400
Speeltafel Willibrordusorgel
Compliatie koperen pijpen Willibrordusorgel
Pijpwerk Willibrordusorgel
Bavokoor met Ton van Eck
Willibrordusorgel slider 1920 400
Speeltafel Willibrordusorgel
Compliatie koperen pijpen Willibrordusorgel
Pijpwerk Willibrordusorgel
Bavokoor met Ton van Eck

Uw steun is hard nodig

Enkele jaren geleden heeft het Willibrordusorgel een aantal belangrijke deelrestauraties ondergaan. De enorme kosten die met deze uitgebreide restauratie gepaard gingen, werden slechts gedeeltelijk gesubsidieerd. Een ander deel werd door geldwerving gefinancierd. Heel belangrijk is de inzet van enkele vrijwilligers en de vele trouwe donateurs van de Stichting Willibrordusorgel geweest. Maar de restauratie is nog niet geheel af. Op de pagina van het WIllirbrodusorgel houden we u op de hoogte van de afgeronde en nog lopende activiteiten.

Ook de concerten worden niet geheel gesubsidieerd. Om het vrijwel iedereen mogelijk te maken te genieten van het orgel en orgelmuziek, proberen we géén kaartjes te verkopen voor de concerten, maar vrije toegang te geven. Dit lukt alleen als de bezoekers een redelijke vrijwillige bijdrage geven èn de stichting voldeodne donaties krijgt. We hebben uw ondersteuning hard nodig!!

Geef u daarom op als donateur via het aanmeldingsformulier op deze website of per post:

Stichting Willibrordusorgel
Antwoordnummer 1862
2000 WC  Haarlem

en maak jaarlijks minimaal € 25,- over op bankrekening NL25INGB0003733100 t.n.v. penningmeester Stichting Willibrordusorgel.

Jaarlijks organiseert de Stichting een exclusief voor donateurs toegankelijk evenement waarbij het orgel en zijn repertoire centraal staat.

Uw gift is aftrekbaar van de inkomstenbelasting

Stichting Willibrordusorgel heeft de fiscale ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) als culturele instelling, waardoor een gift aan de stichting aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting, met een multiplier van 125 %. Dit betekent dat een gift van € 100,- bij een belastingtarief van 52 %, de gever slechts netto € 35,- kost; bij een belastingtarief van 42 % is dat netto € 47,-.

Wanneer men zich verbindt om 5 jaar lang middels een overeenkomst Periodieke Gift een gift te geven, is die gift zelfs altijd aftrekbaar, omdat de drempel voor giften bij de inkomstenbelasting dan in het geheel niet wordt toegepast. Die drempel houdt in dat giften pas aftrekbaar zijn, wanneer ze 1 % van het zogenaamde ‘Verzamelinkomen’ overschrijden.

Wilt u hierover aanvullende meer informatie ontvangen, stel dan een vraag via het algemene contactformulier op deze website. U kunt zich ook voor een Periodieke Gift aanmelden via het aanmeldingsformulier donateur op deze website. U bij aanmelding desgewenst al het deel ingevulde formulier Overeenkomst Periodieke Gift meesturen.

Financiële steun

De concertserie in de Kathedrale Basiliek Sint Bavo is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van onder meer:

Cultuurstimuleringsfonds Haarlem

Bisdom Haarlem - Amsterdam

Adema’s Kerkorgelbouw

image_pdfimage_print